Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Objavljen je aktualni plan nabave za 2021. godinu. Plan se može preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2021. god. – 1. izmjena se može preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2021. god. – 2. izmjena se može preuzeti kao PDF datoteka.