Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Objavljen je aktualni plan nabave za 2023. godinu. Plan se može preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2023. godinu – 1. izmjena se može preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2023. godinu – 2. izmjena se može preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2023. godinu – 3. izmjena se može preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2023. godinu – 4. izmjena se može preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2023. godinu – 5. izmjena se može preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2023. godinu – 6. izmjena se može preuzeti kao PDF datoteka.

Plan nabave za 2023. godinu – 7. izmjena se može preuzeti kao PDF datoteka.