Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Objavljen je aktualni plan nabave za 2024. godinu. Plan se može preuzeti kao PDF datoteka.