Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

Plan rada za 2023. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Plan rada za 2022. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Plan rada za 2021. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Plan rada za 2020. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Plan rada za 2019. godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.