Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i u Službenom listu EU objavljena je 20. travnja 2020. godine Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave: Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Uz Obavijest o nadmetanju, objavljena je i Dokumentacija o nabavi za navedeni postupak javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 179.903.225,00 kn, bez PDV-a.

Rok za dostavljanje ponuda je 10. 06. 2020. godine u 10:00 sati.