Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i u Službenom listu EU objavljena je 13. rujna 2019. godine Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave: Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Uz Obavijest o nadmetanju, objavljena je i Dokumentacija o nabavi za navedeni postupak javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 179.903.225,00 kn, bez PDV-a

Rok za dostavljanje ponuda je 25. 10. 2019. godine u 9.00 sati.

Uz već ranije pokrenute postupke javne nabave za Usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta CGO Babina gora; Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom CGO Babina gora te Usluge nadzora nad projektiranjem i izgradnjom CGO Babina gora, ovom objavom pokrenuti su svi postupci javne nabave koji su u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ planirani za 2019. godinu.

 

cgo