Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ministar državne imovine dr. sc. Goran Marić i direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Marija Tufeković potpisali su 1. ožujka 2018. godine u prostorijama Karlovačke županije Ugovor o darovanju nekretnine.

Potpisivanju ugovora nazočio je župan Damir Jelić sa suradnicima.

Ovim ugovorom Republika Hrvatska daruje Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. nekretninu kč. br. 1652/2, k.o. Vukmanić, površine 52 jutra i 990 čhv, u svrhu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“.

Procijenjena vrijednost darovane nekretnine iznosi 10.270.000,00 kuna. Ovim ugovorom rješavamo najekstremniju prateću pojavu u društvu: imamo sve manje potrebnih i dragocjenih, a sve više nepotrebnih stvari koje imaju kratak put i završe u otpadu. Čovjek je kreator svega toga i samo on može rješavati probleme, a da bismo sačuvali vrijednosti našeg društva i života, pa i sam život, trebamo znati upravljati otpadom i tim nepotrebnim stvarima. Grad Karlovac i Karlovačka županija uspostavom ovog Centra pokazuju ne samo da znaju upravljati, nego i gospodariti otpadom, što je još dragocjenije, izjavio je ministar državne imovine Goran Marić prilikom potpisivanja ugovora.

 

{gallery}2018/darovanje_nekretnine{/gallery}