Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za financiranje projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora, u iznosu od 195.672.384,43 kune stvoreni su preduvjeti za realizaciju ovog projekta.

Ugovor su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i direktorica  tvrtke Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Marija Tufeković.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 270.490.490 kuna.

U  sufinanciranju prihvatljivih troškova projekta  pored Europske unije sudjelovat će i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (17,66 %) te suvlasnici tvrtke Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. (10 %).

Prihvatljivi troškovi su izravno vezani uz uspostavu dijela cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Karlovačke  županije, zapadnom dijelu Sisačko-moslavačke županije i sjevero-istočnom dijelu Ličko-senjske županije.

Glavne projektne aktivnosti su:

1. Priključenje na komunalnu infrastrukturu

2. Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

3. Izgradnja 4 pretovarne stanice

4. Nabava pokretne opreme za CGO i  4 PS

5. Nadzor nad radovima – CGO

6. Nadzor nad radovima – 4 Pretovarne stanice

7. Tehnička pomoć za upravljanje projektom

8. Upravljanje projektom

9. Promidžba i vidljivost

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom uključujući četiri pretovarne stanice, zajedno sa svim  aktivnostima na odvajanju otpada na mjestu nastanka koje moraju provoditi gradovi i općine,  omogućit će potpunu uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Karlovačkoj županiji, zapadnom dijelu Sisačko-moslavačke županije i sjevero-istočnom dijelu Ličko-senjske županije.

Provedba ovog projekta doprinijeti će ispunjenju  strateških i planskih ciljeva Republike Hrvatske, a jednako tako i obveza Republike Hrvatske iz Pristupnog ugovora s Europskom unijom.

{gallery}2018/babina_gora_vijest/potpis_ugovora{/gallery}

emblem