Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture potpisan je Ugovor o financiranju gradnje prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora.

Ugovor su potpisali gradonačelnik Damir Mandić i ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić.

Ugovor je rezultat prijave na Program ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine unutar Mjere 7 (Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima) projekt “Gradnja prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora“.

Gradu Karlovcu dodijeljena je potpora u iznosu od 7.506.800,00 kuna, odnosno100% ukupnih troškova, od čega će se 85% financirati iz sredstava Europske unije, odnosno Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Takozvane neprihvatljive troškove projekta u iznosu od 1.200.558,75 kuna financirat će Karlovačka županija i gradovi u Karlovačkoj županiji sukladno postotku poslovnih udjela u temeljnom kapitalu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Cilj projekta je u dvije godine izgraditi dva kilometra prometnice s pješačkom stazom, oborinskom kanalizacijom, javnom rasvjetom i prometnom signalizacijom koja će spajati tamošnja naselja s cestom D6. To je ujedno i infrastrukturni minimum za izgradnju i pokretanje Centra za gospodarenje otpadom.

 

Izvor: http://www.karlovac.hr/