Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. sredstva kapitalne pomoći u iznosu do 47.769.056,57 kuna (bez PDV-a), što čini 17,6601612% prihvatljivih procijenjenih troškova Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora FZOEU za sklapanje Ugovora o sufinanciranju EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ donesena je na sjednici održanoj 19. ožujka 2020. godine.

Dana 6. svibnja 2020. godine Ugovor o sufinanciranju provedbe projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ davanjem sredstava kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u ime Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. potpisala direktorica Društva Marija Tufeković, u nazočnosti predsjednice Skupštine Društva Martine Furdek – Hajdin, zamjenice župana Karlovačke županije. Ugovor je prethodno potpisao direktor Fonda gospodin Siniša Kukić.

 

potpis ugovora 6 5 2020