Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U prostorijama Karlovačke županije 24. siječnja 2023. godine ugovore o izgradnji četiri pretovarne stanice, i to na području Karlovca, Ogulina, Slunja i Otočca potpisali su direktorica Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Marija Tufeković i direktor tvrtke koja je odabrana za izvođača radova, TEHNO-ELEKTRO d.o.o. iz Đakova, Ivica Prodanović. Stanice su sastavni dio projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora, a kao i sam Centar financiraju se iz EU fondova, iz sredstava kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sredstvima osnivača KODOS-a.

Pretovarne stanice su građevine koje će se koristiti za pretovar miješanog komunalnog otpada, sakupljenog vozilima lokalnih komunalnih društava, i zatim će se u vozilu većeg kapaciteta, radi efikasnijeg i ekonomičnijeg odvoza, prevoziti u Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora, pojasnila je direktorica Tufeković u svom obraćanju.

Vrijednost ugovorenih radova je 6.044.146,21 eura (45.539.619,59 kn), a predviđeno trajanje ugovora je 12 mjeseci, od čega se 10 mjeseci odnosi na građenje, a mjesec dana na probni rad i mjesec dana na ishođenje uporabnih dozvola.

Medijima se obratio i predstavnik izvođača radova, g. Prodanović koji je istaknuo kako će TEHNO-ELEKTRO nastojati opravdati ukazano povjerenje i ispoštovati rokove koji su definirani ugovorima.

Samom potpisivanju nazočili su županica Karlovačke županije Martina Furdek Hajdin, Dalibor Domitrović, gradonačelnik Ogulina, Mirjana Puškarić, gradonačelnica Slunja, Goran Bukovac, gradonačelnik Otočca i Stjepan Mrežar, predstavnik Grada Karlovca.

Županica Furdek Hajdin pritom je naglasila kako su potpisivanjem ovih četiriju ugovora završene sve javne nabave koje za rezultat imaju izgradnju u sklopu projekta CGO Babina gora. Projekt se počeo razvijati ranih 2000-ih godina te je samoj izgradnji prethodila priprema infrastrukture, kao što su pristupne prometnice, vodovod, kanalizacija i ostalo. Sama izgradnja Centra je u skladu sa Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a koristit će se po svim standardima najsuvremenija tehnologija.

Županica Furdek Hajdin je poručila da ovakvi centri nemaju alternativu te je istaknula: „Ključni smo mi koji stvaramo otpad, mi moramo selektirati taj otpad, i ključan je Centar koji će taj otpad koji dođe oporabiti i zbrinuti. Što manje otpada bude išlo na Centar, to će nam cijena zbrinjavanja biti jeftinija. Upravo mi moramo raditi na svojoj savjesti, na svojim navikama, da taj otpad odvajamo i da se on može reciklirati i vratiti ponovno u upotrebu“. Dalje se osvrnula na činjenicu da se na području Karlovačke županije danas nalaze tri odlagališta otpada – Ilovac u Karlovcu, Sodol u Ogulinu, Ćuić brdo u Rakovici, kao i na to da će kapaciteti CGO Babina gora i pretovarnih stanica biti odgovarajući te da neće uvjetovati proširenje dosadašnjih odlagališta.

Na potpisivanju ugovora ujedno bili su nazočni i predstavnici izvršitelja usluga tehničke pomoći, usluge nadzora nad izgradnjom CGO Babina gora te usluge informiranja javnosti i vidljivosti projekta CGO Babina gora.