Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Grad Karlovac, KODOS d.o.o. Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije i Čistoća d.o.o. Karlovac pozivaju Vas na edukaciju na temu razvrstavanja otpada u kućanstvu u GČ Zvijezda.

Edukacija će se održati u srijedu, 12. listopada 2016., u prostorijama GČ Zvijezda (Gundulićeva 9), s početkom u 18 sati.”