Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE I DRUGE DOKUMENTACIJE ZA PRETOVARNU STANICU SLUNJ

Naručitelj Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke Županije Kodos d.o.o. pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga – izrade projektno – tehničke i druge dokumentacije za Pretovarnu stanicu Slunj.

Sukladno odredbi članka 12., st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), Naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave navedene usluge manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte za dostavu ponude prema uvjetima i zahtjevima navedenim u Pozivu za dostavu ponuda.

Informacije vezano za predmetnu nabavu Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja: Karlovac, Jurja Haulika 14.

Broj telefona: 047/601-241, 047/600-397

Broj telefaksa: 047/658-940

E-mail: marija.tufekovic@cgoka.hr

Ime i prezime: Marija Tufeković

Poziv za dostavu ponuda može se preuzeti ovdje.

Projektni zadatak može se preuzeti ovdje.

Odluka o odabiru – PS Slunj može se preuzeti ovdje.