Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave može se preuzeti kao PDF datoteka.