Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura te nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (jednostavna nabava) provodi se sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave može se preuzeti kao PDF datoteka.