Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Pravo na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka i kao CSV datoteka.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka i kao CSV datoteka.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka i kao CSV datoteka.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka i kao CSV datoteka.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka i kao CSV datoteka.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka i kao CSV datoteka.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.godinu može se preuzeti kao PDF datoteka.

Pristup informacijama može se preuzeti kao PDF datoteka

Pristup informacijama može se preuzeti kao DOC datoteka.

Odluka o službeniku za informiranje može se preuzeti kao PDF datoteka.

Obrazac –  zahtjev za dopunu ili ispravak informacije može se preuzeti kao DOC datoteka.

Obrazac – zahtjev za ponovnu uporabu informacija može se preuzeti kao DOC datoteka.