Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 26. rujna 2023. godine gradilište Centra za gospodarenje otpadom Babina gora posjetili su predstavnici Europske komisije, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te JASPERS-a.

Goste su dočekali direktorica Centra Marija Tufeković i voditelj Projekta Dražen Babić. Voditelj Projekta detaljno je upoznao goste sa svim fazama projekta, s posebnim osvrtom na trenutno stanje realizacije.

Gosti su u pratnji predstavnika izvođača radova trgovačkog društva HERING d.d. obišli gradilište na kojem su u tijeku radovi izgradnje plohe za odlaganje inertnog otpada s temeljnim brtvenim sustavom, sustavom za odvodnju procjednih i oborinskih voda s pratećom infrastrukturom i internim prometnicama; kazete za odlaganje neopasnog otpada s temeljnim brtvenim sustavom, drenažnim sustavom i sustavom za odvodnju procjednih voda i svom potrebnom infrastrukturom; makadamskih prometnica; sabirnog klanala slivnih voda te ograde oko CGO-a.