Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Prethodna savjetovanja

Temeljem odredbe članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem odredbe članka 9. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17, 44/20), sve objave prethodnih savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuju se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH.

U slučaju da zbog veličine projektne ili druge dokumentacije koju je potrebno objaviti kao dio dokumentacije o nabavi u određenom postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima istu nije moguće objaviti u EOJN RH, ista se objavljuje radi njezinog preuzimanja na ovoj web stranici.

 

CGO Babina gora – Usluga nadzora nad izgradnjom četiri pretovarne stanice

Objavljeno 22.03.2022.
Ev. broj nabave: 03/2022

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je 22. ožujka 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH nacrt Dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prije početka postupka javne nabave male vrijednosti Usluge nadzora nad izgradnjom četiri pretovarne stanice.

Prethodno savjetovanje traje do 1. travnja 2022. godine.

Zbog veličine projektne dokumentacije koja sadrži glavne projekte i građevinske dozvole za izgradnju pretovarnih stanica, istu nije moguće objaviti u EOJN RH te se može preuzeti na ovoj web stranici kao prilog prethodnom savjetovanju Izgradnje četiri pretovarne stanice.

CGO Babina gora – Izgradnja četiri pretovarne stanice
Objavljeno 22.03.2022.

Ev. broj nabave: 02/2022

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je 22. ožujka 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH nacrt Dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prije početka postupka javne nabave male vrijednosti Izgradnje četiri pretovarne stanice.

Prethodno savjetovanje traje do 1. travnja 2022. godine.

Zbog veličine projektna dokumentacije koja sadrži glavne projekte i građevinske dozvole za izgradnju pretovarnih stanica, istu nije moguće objaviti u EOJN RH te se može preuzeti ovdje kao zip datoteke.

Projektna dokumentacija PS Karlovac – .zip datoteka

Projektna dokumentacija PS Ogulin – .zip datoteka

Projektna dokumentacija PS Slunj – .zip datoteka

Projektna dokumentacija PS Podum – .zip datoteka

Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora
Objavljeno 17.01.2022.

Ev. broj nabave: 01/2022

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je 17. siječnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH nacrt Dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prije početka postupka javne nabave velike vrijednosti Projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Prethodno savjetovanje traje do 26. siječnja 2022. godine.

Zbog veličine dokumentacije, priloge Knjige 5 nije moguće objaviti u EOJN RH te ih se može preuzeti ovdje kao zip datoteku.

Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

Ev. broj nabave: 04/2021

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je 23. srpnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH nacrt Dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prije početka postupka javne nabave velike vrijednosti

Projektiranja i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.
Prethodno savjetovanje traje do 29. srpnja 2021. godine.

Zbog veličine dokumentacije, priloge Knjige 5 nije moguće objaviti u EOJN RH te ih se može preuzeti ovdje kao zip datoteku.

Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom
Centar za gospodarenje otpadom Babina gora
Prilog Knjige 5 Podloge – možete preuzeti kao .zip datoteku
Usluga nadzora nad projektiranjem i izgradnjom
Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

Prilog Knjige 5 PODLOGE – možete preuzeti kao .zip datoteku
Knjiga 5 PODLOGE, prilog 9.7. – možete preuzeti ovdje