Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

CGO Babina gora – Usluga nadzora nad izgradnjom četiri pretovarne stanice

Objavljeno 22.03.2022.

Ev. broj nabave: 03/2022

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je 22. ožujka 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH nacrt Dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prije početka postupka javne nabave male vrijednosti Usluge nadzora nad izgradnjom četiri pretovarne stanice.

Prethodno savjetovanje traje do 1. travnja 2022. godine.

Zbog veličine projektne dokumentacije koja sadrži glavne projekte i građevinske dozvole za izgradnju pretovarnih stanica, istu nije moguće objaviti u EOJN RH te se može preuzeti na ovoj web stranici kao prilog prethodnom savjetovanju Izgradnje četiri pretovarne stanice.

 

CGO Babina gora – Izgradnja četiri pretovarne stanice

Objavljeno 22.03.2022.

Ev. broj nabave: 02/2022

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je 22. ožujka 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH nacrt Dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prije početka postupka javne nabave male vrijednosti Izgradnje četiri pretovarne stanice.

Prethodno savjetovanje traje do 1. travnja 2022. godine.

Zbog veličine projektna dokumentacije koja sadrži glavne projekte i građevinske dozvole za izgradnju pretovarnih stanica, istu nije moguće objaviti u EOJN RH te se može preuzeti ovdje kao zip datoteke.

Projektna dokumentacija PS Karlovac – .zip datoteka

Projektna dokumentacija PS Ogulin – .zip datoteka

Projektna dokumentacija PS Slunj – .zip datoteka

Projektna dokumentacija PS Podum – .zip datoteka

 

Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

Objavljeno 17.01.2022.

Ev. broj nabave: 01/2022

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je 17. siječnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH nacrt Dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prije početka postupka javne nabave velike vrijednosti Projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.

Prethodno savjetovanje traje do 26. siječnja 2022. godine.

Zbog veličine dokumentacije, priloge Knjige 5 nije moguće objaviti u EOJN RH te ih se može preuzeti ovdje kao zip datoteku.

Knjiga 5 – Prilozi

 

Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

Ev. broj nabave: 04/2021

Knjiga 5 – Prilozi
 
Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. objavio je 23. srpnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH nacrt Dokumentacije o nabavi radi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prije početka postupka javne nabave velike vrijednosti Projektiranja i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora.
Prethodno savjetovanje traje do 29. srpnja 2021. godine.
Zbog veličine dokumentacije, priloge Knjige 5 nije moguće objaviti u EOJN RH te ih se može preuzeti ovdje kao zip datoteku.

 

CGO Babina gora – Izgradnja 4 pretovarne stanice

Glavni projekt PS Karlovac – možete preuzeti kao .zip datoteku

Glavni projekt PS Ogulin – možete preuzeti kao .zip datoteku

Glavni projekt PS Podum – možete preuzeti kao .zip datoteku

Glavni projekt PS Slunj – možete preuzeti kao .zip datoteku

 

Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom
Centar za gospodarenje otpadom Babina gora

 

Projektiranje i izvođenje radova izgradnje
Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

 

Usluga nadzora nad projektiranjem i izgradnjom
Centra za gospodarenje otpadom Babina gora

 

Prilog Knjige 5 PODLOGE – možete preuzeti kao .zip datoteku