Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Centra

Zakoni

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1554.html

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/1373/1714/1998/19)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1767.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_277.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_98_1958.html

 

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1498.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_12_264.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2345.html

 

Zakon o javnoj nabavi

(NN 120/16, 114/22)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1740.html

 

Planovi i strategije

Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine (NN 84/23)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_84_1334.html

 

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine

(NN 3/17, 1/22)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_120.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_01_1_1.html

 

Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine

Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_08_85_2652.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_11_126_3261.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_31_682.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_46_910.html

 

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN  130/05)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_130_2398.html