Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i ugovora o jednostavnoj nabavi za razdoblje od 2014. do 2017. godine može se preuzeti kao PDF datoteka.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije promjene za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine objavljen je na internetskoj stanici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, a može se preuzeti i ovdje.