Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. svibnja 2017. godine donijelo je Odluku o darovanju nekretnine kč. br. 1652/2, k.o. Vukmanić, površine 52 j i 990 čhv, u vlasništvu Republike Hrvatske trgovačkom društvu Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. iz Karlovca, u svrhu izgradnje centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“.

Državni tajnik u Ministarstvu državne imovine Tomislav Boban je u petak, 2. lipnja 2017. godine, uručio darovnicu za navedeno zemljište županu Karlovačke županije Damiru Jeliću.

Republika Hrvatska i Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Kodos d.o.o. sklopiti će ugovor o darovanju, kojim će se urediti međusobna prava i obveze ugovornih strana, a čime će biti stvoreni čvrsti temelji za daljnji nastavak i uspješnu realizaciju projekta Centra za gospodarenje otpadom „Babina Gora“.