Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Dana 5. lipnja 2023. obilježava se Svjetski dan zaštite okoliša. Ove godine u fokusu je onečišćenje okoliša plastikom. Namjera je potaknuti države na snažnije aktivnosti u borbi protiv onečišćenja plastikom i na prelazak na kružno gospodarstvo.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donosi glavne smjernice iz izvješća Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) Turning off the Tap / How the World Can End Plastic Pollution and Create a Circural Economy kojim se poziva na tri tržišne promjene – ponovnu upotrebu, recikliranje, preusmjeravanje i diverzifikaciju proizvoda:

  1. Ponovna uporaba: Promicanje mogućnosti ponovne uporabe, uključujući boce koje se mogu ponovno puniti, dozatore za rinfuzu, sheme povrata depozita, sheme povrata ambalaže itd., može smanjiti plastično onečišćenje za 30 posto do 2040.
  2. Recikliranje: Smanjenje onečišćenja plastikom za dodatnih 20 posto do 2040. može se postići ako recikliranje postane stabilniji i isplativiji pothvat. Provedba smjernica za povećanje mogućnosti recikliranja proizvoda i druge mjere povećale bi udio plastike koja se ekonomski može reciklirati s 21 na 50 posto.
  3. Preusmjeravanje i diverzifikacija: Pažljiva zamjena proizvoda kao što su plastični omoti, vrećice i ambalaža brze hrane s proizvodima od alternativnih materijala (kao što su papir ili materijali koji se mogu kompostirati) može dovesti do dodatnih 17 posto smanjenja plastičnog onečišćenja.

Foto: Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP)