Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nastavljamo edukaciju o razvrstavanju otpada u kućanstvu, o lokacijama i terminima saznajte ovdje.