Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Timeline

1. ožujka 2018.
Republika Hrvatska darovala nekretninu KODOS-u u svrhu izgradnje CGO Babina gora

Temeljem Ugovora o darovanju nekretnine, Republika Hrvatska darovala je CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. nekretninu kč. br. 1652/2, k.o. Vukmanić, površine 52 jutra i 990 čhv, u svrhu izgradnje CGO Babina Gora.

17. travnja 2019.
Osigurana bespovratna sredstava iz fondova EU za projekt CGO Babina gora

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za financiranje projekta CGO Babina gora, u iznosu od 195.672.384,43 kune ili 25.970.188,39 eura stvoreni su preduvjeti za realizaciju projekta.

6. svibnja 2020.
potpis ugovora 6 5 2020
Osigurano sufinanciranje projekta CGO Babina gora iz sredstava kapitalne pomoći FZOEU

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je CENTRU ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. sredstva kapitalne pomoći u iznosu do 47.769.056,57 kuna ili 6.340.043,34 eura (bez PDV-a), što čini 17,6601612% prihvatljivih procijenjenih troškova projekta CGO Babina gora.

14. studenoga 2022.
Početak faze projektiranja i izgradnje CGO Babina gora

U Karlovcu je potpisan Ugovor o projektiranju i izvođenju radova izgradnje CGO Babina gora sa Zajednicom ponuditelja HERING-ELCOM-ENOVA koja je odabrana putem javnog nadmetanja. Vrijednost ugovorenih radova je 333.081.864,69 kuna ili 44.207.560,50 eura bez PDV-a, a rok završetka projektiranja i izgradnje Centra je 35 mjeseci, nakon čega slijedi probni rad u trajanju od šest mjeseci.

24. siječnja 2023.
Početak faze izgradnje pretovarnih stanica

Potpisani su ugovori o izgradnji četiri pretovarne stanice, na lokacijama u Karlovcu, Ogulinu, Slunju i Otočcu. Izvođač radova odabran putem javnog nadmetanja je TEHNO-ELEKTRO d.o.o. iz Đakova. Vrijednost ugovorenih radova je 6.044.146,21 eura (45.539.619,59 kn), a predviđeno trajanje ugovora je 12 mjeseci.