Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Nakon GČ Gaze, u organizaciji Grada Karlovca, Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS-a i Čistoće d.o.o. Karlovac jučer je održana edukacija na temu razvrstavanja otpada u kućanstvu u Gradskoj četvrti Rakovac.

Tom prilikom građani su dobili niz korisnih informacija o razvrstavanju otpada, a upoznati su i s redom prvenstva gospodarenja otpadom, kao i s osnovnim principima održivog gospodarenja otpadom: smanji – ponovo koristi – recikliraj.

Sljedeća edukacija bit će održana u GČ Luščić – Jamadol, 5. listopada s početkom u 18 sati, u prostorijama GČ, Medovićeva 5C

 

{gallery}edukacija_rakovac_2016{/gallery}