Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U utorak, 31. ožujka 2020. godine, sklopljen je Ugovor o pružanju usluga informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora.

Potpisivanju ugovora prethodio je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti. U navedenom postupku javne nabave odabrana je, kao ekonomski najpovoljnija, ponuda tvrtke Inženjerski biro d.d. iz Zagreba.

Ugovor su potpisali u ime Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. direktorica Marija Tufeković te u ime tvrtke Inženjerski biro d.d. direktorica Katarina Bačić.

Ugovorena vrijednost je 1.820.499,10 kuna (bez PDV).

Ova aktivnost predstavlja prihvatljivi trošak Projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora“ te će biti sufinancirana u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova, koji je potpisan s Ministarstvom zaštite okoliša i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.