Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS  d.o.o. dana, 21.01.2020. godine,  otvorene su  ponude u postupku javne nabave za Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora, procijenjene vrijednosti nabave 179.903.225,00 kn (bez PDV-a).

Zaprimljene  su četiri ponude: Zajednica ponuditelja Tehnix d.o.o. i PAVLIC-ASFALT-BETON  iz Hrvatske; Zajednica ponuditelja STRABAG d.o.o. Zagreb i STRABAG Umwelttechnik GmbH iz Njemačke; Zajednica ponuditelja GH Holding d.o.o. i RIKO d.o.o. iz Slovenije te CONTROL PROCESS SPOLKA AKCYJNA iz Poljske.

Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave će izvršiti pregled i ocjenu pristiglih ponuda, a sve u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.