Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Odluke

Odluka Ministarstva – uvrštenje na listu strateških projekata (pdf preuzmite ovdje)

Odluka vijeća EU – o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
(pdf preuzmite ovdje)

 

Zakoni

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program “Zaštita okoliša“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente “Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2013_03_2_15.html

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

(NN 114/15)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_114_2184.html

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

(NN 94/2013)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html

Zakon o otpadu

(NN 178/2004)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_12_178_3083.html

(NN 153/2005)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_12_153_2967.html

(NN 111/2006)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_10_111_2452.html

(NN 110/2007)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_110_3226.html

(NN 60/08)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_60_2035.html

(NN 87/09)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2131.html

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godina

(NN 3/17)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_3_120.html

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289920.html

Zakon o javnoj nabavi

(NN 120/2016)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_120_2607.html