Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Radovi na izgradnji pristupne ceste prema Centru za gospodarenje otpadom Babina gora započeli su u ponedjeljak, 1. travnja 2019. godine.

 centar b gora

Unutar projekta izgradit će se 1804 metra prometnice s pješačkom stazom, oborinskom kanalizacijom, javnom rasvjetom i prometnom signalizacijom koja će spajati tamošnja naselja s cestom D6 na dionici Brezova Glava – Vojnić. Prometnica je predviđena za odvijanje dvosmjernog prometa, a njena trasa prati postojeći, nasipani put.  Izvođači  radova su Aquaterm d.o.o. i Ceste Karlovac d.d. . Predviđeno trajanje radova je sedam mjeseci.

Grad Karlovac prijavio je projekt “Gradnja prilazne prometnice Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije Babina gora” na Program ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. do 2020. godine unutar Mjere 7 (Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima). Vrijednost projekta je 7. 922. 421, 87 kn od čega su 7. 238. 258, 93 kn bespovratna sredstva, a ostatak će financirati Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija i gradovi iz Karlovačke županije, sukladno postotku poslovnih udjela u temeljnom kapitalu Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.