Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Vlada Republike Hrvatske je 4. travnja 2024. godine donijela Odluku o koordinaciji aktivnosti vezanih uz izgradnju četiri centra za gospodarenje otpadom, kojom je definirano da će za projekte izgradnje četiri centra za gospodarenje otpadom (Babina gora, Lećevica, Lučino razdolje i Piškornica), do potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. dosadašnje financiranje sredstvima Kohezijskog fonda privremeno zamijeniti sredstva Državnog proračuna.

Na temelju navedene Odluke, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. sklopili su 10. lipnja 2024. godine Ugovor o privremenom sufinanciranju Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora.