Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

U sklopu projektiranja i izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Babina gora odobren je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole 4 koja obuhvaća:

Ujedno je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine podnesen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole 5: Etapa 2, Faza 2.5 Izgradnja postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada s pratećim objektima i opremom, sa svom potrebnom infrastrukturom i krajobraznim uređenjem.