Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Direktorica Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. Marija Tufeković predstavila je izvješće o radu za 2023. godinu na 22. sjednici Županijske skupštine Karlovačke županije, održanoj u četvrtak, 20. lipnja 2024. godine.

Izvješće je već ranije prihvatila Skupština Centra za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. na svojoj 40. sjednici održanoj 29. travnja 2024. godine.

Vijećnicima je kroz videosnimku aktualnog stanja pretovarnih stanica i Centra za gospodarenje otpadom Babina gora prikazano trenutno stanje Projekta, koje je rezultat aktivnosti  u 2023. godini.

Pretovarne stanice Ogulin, Slunj i Podum imaju ishođene uporabne dozvole, spremne su za rad i čekaju početak rada Centra. Pretovarna stanica Karlovac će biti dovršena u drugoj polovici ove godine. Ishođene su 4 građevinske dozvole za CGO Babina gora. Projektna dokumentacija za 5. dozvolu predana je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, dok je projektna dokumentacija za 6. građevinsku dozvolu u izradi. U tijeku su radovi po ishođenim građevinskim dozvolama.

Operativni program 2014. – 2020. je završio 31. prosinca 2023.
Vlada RH je 4. travnja 2024. donijela odluku o privremenom financiranju centara za gospodarenje otpadom u 2024. godini te je 10. lipnja sklopljen Ugovor o privremenom sufinanciranju Projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Foto: Karlovačka županija