Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Odlukom ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića o financiranju projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora, odobreno je 195.672.384,43 kuna Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o.

Navedeni iznos predstavlja udio Europske unije u sufinanciranju projekta i on čini oko 72,34 % od ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta.

Sredstva su odobrena 08. travnja 2019. godine u Postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava, a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Za provedbu projekta Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. potpisat će u roku od 45 dana Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Radi se o projektu od državnog značaja koji je uvršten u Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, a u sufinanciranju njegove izgradnje sudjeluju Europska unija, Fond za zaštitu okoliša i suvlasnici tvrtke Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Ukupna vrijednost projekta Centar  za gospodarenje otpadom Babina gora  iznosi 270.490.490 kuna.

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom uključujući četiri pretovarne stanice, zajedno sa svim  aktivnostima na odvajanju otpada na mjestu nastanka koje moraju provoditi gradovi i općine,  omogućit će potpunu uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Karlovačkoj županiji, zapadnom dijelu Sisačko-moslavačke županije i sjevero-istočnom dijelu Ličko-senjske županije.

Provedba ovog projekta doprinijeti će ispunjenju  strateških i planskih ciljeva Republike Hrvatske, a jednako tako i obveza Republike Hrvatske iz Pristupnog ugovora s Europskom unijom.

emblem


04_Odluka o financiranju_CGO Babina gora