Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Danas je na snagu stupila Uredba (EU) 2023/1542 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2023. o baterijama i otpadnim baterijama, izmjeni Direktive 2008/98/EZ i Uredbe (EU) 2019/1020 te stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ.

Uredbom se utvrđuju zahtjevi u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija kako bi se omogućilo stavljanje baterija na tržište ili u uporabu unutar Europske unije. Njome se utvrđuju i minimalni zahtjevi za proširenu odgovornost proizvođača, skupljanje i obradu otpadnih baterija te za izvješćivanje.

Uredbom se za gospodarske subjekte koji stavljaju baterije na tržište ili u uporabu uvode obveze dužne pažnje u pogledu baterija. Njome se utvrđuju i zahtjevi za zelenu javnu nabavu pri nabavi baterija ili proizvoda u koje su baterije ugrađene.

Primjenjivat će se na sve kategorije baterija, odnosno na prijenosne baterije, baterije za pokretanje, rasvjetu i paljenje, baterije za laka prijevozna sredstva, baterije za električna vozila i industrijske baterije, bez obzira na njihov oblik, obujam, masu, dizajn, sastav materijala, kemijska svojstva, uporabu ili namjenu. Isto tako, primjenjivat će se i na baterije koje su ugrađene ili dodane u proizvode ili su posebno dizajnirane da bi se ugradile ili dodale u proizvode.

Ciljevi Uredbe su doprinijeti učinkovitom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, uz sprečavanje i smanjenje štetnih učinaka baterija na okoliš, te zaštititi okoliš i zdravlje ljudi sprečavanjem i smanjenjem štetnih učinaka proizvodnje otpadnih baterija i gospodarenja njima.

Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama od 18. veljače 2024., dok se određene odredbe primjenjuju s kasnijim datumom. Cijeli tekst odredbe možete pročitati ovdje.

Foto: Unsplash, Roberto Sorin